Coutex in Israel - קוטקס בישראל

חברת מפל אנרגיה ירוקה הנה הנציגה הבלעדית של חברת Coutex ספרד בארץ. חברת Coutex הנה חלק מקונצרן Sorigue המונה מעל 4,000 עובדים והעוסק בתחום המים והתשתיות מעל 50 שנה.

חברת Coutex עוסקת, בין היתר, בתכנון, ייצור ואספקה של ציוד למכוני טיהור שפכים, מתקני טיפול במים, תחנות שאיבה וסכרים. כמו כן, החברה עוסקת בייזום, הקמה, תפעול ואחזקה של מערכות תשתיות הכוללות: אספקת מים, טיפול בשפכים, צנרת, תפעול  מט”שים ועוד.  לחברת Coutex יש ניסיון מוכח של עשרות שנים והתקנות של מאות מתקנים, שבהם תכננה, ייצרה וסיפקה ציוד למכוני טיהור שפכים, תחנות שאיבה, מתקני טיפול במים, לרבות מגובים, סגרים דחסנים ועוד.

היתרון הגדול של חברת Coutex הוא ביכולת שלה לתכנן ציוד שיתאים לדרישות המיוחדות של הלקוח, בין אם מדובר במקום מוגבל, מפרטים מיוחדים או אילוצים אחרים.

בשנת 2020 מפל זכתה באספקה של מגובים, דחסנים ומסועים למערך טיפול קדם של ההרחבה של מט”ש רמת השרון עם ציוד של חברת Coutex.